Phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và những thông tin cần phải biết

Phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn hiện có mức giá từ 52.000 VND đến 200.000 VND/ lượt, tuỳ thuộc theo loại nhóm phương tiện. Bạn hãy cùng ePass tìm hiểu cụ thể về phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn qua bài viết sau.

Xem thêm: Bảng phí cao tốc Hà Nội Lạng Sơn chỉ từ 22.000 VNĐ

1. Thông tin chung về tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được Chính phủ chấp thuận đầu tư tại văn bản số 2167/TTg-KTN ngày 30/10/2014. Tuyến cao tốc sau đó được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định 1249/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2015.

Về tổng thể, tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được đầu tư toàn bộ dự án 12.189 tỷ đồng với thiết kế bao gồm 2 hợp phần là: hợp phần Quốc lộ 1 và hợp phần cao tốc. Cụ thể như sau:

 • Hợp phần Quốc lộ 1 có chiều dài 110km thực hiện tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 – Km106+500
 • Hợp phần cao tốc có chiều dài 64km thực hiện trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 12.189 tỷ đồng, được thiết kế rộng 25m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với vận tốc thiết kế 100 km/h

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 12.189 tỷ đồng, được thiết kế rộng 25m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với vận tốc thiết kế 100 km/h

Ngày 12/2/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND thống nhất Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn được phép thực hiện: 

 • Điều chỉnh mức thu phí hợp phần Quốc lộ 1 tại trạm thu phí Km93+160
 • Tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Thời điểm Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn được phép thu phí là từ 0 giờ ngày 18/2/2020.

2. Bảng phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Mức phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, các chủ phương tiện sẽ đóng phí theo từng loại xe, cụ thể như sau:

 • Loại xe nhóm 1: Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
 • Loại xe nhóm 2: Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
 • Loại xe nhóm 3: Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
 • Loại xe nhóm 4: Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet
 • Loại xe nhóm 5: Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet
TTLoại phương tiện giao thông cơ giới đường bộMức giá
(đã bao gồm thuế GTGT 10%)
ABC
ITrạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1
1Vé lượt thông thường
Loại 1                                               52,000
Loại 2                                               70,000
Loại 3                                               87,000
Loại 4                                             140,000
Loại 5                                             200,000
2Vé lượt miễn giảm địa phương lân cận
Loại 1 (Mức giảm 100%)                                                      –  
Loại 2 (Mức giảm 60%)                                               28,000
Loại 3 (Mức giảm 60%)                                               35,000
Loại 4 (Mức giảm 60%)                                               56,000
Loại 5 (Mức giảm 60%)                                               80,000
3Vé tháng thông thường
Loại 1                                          1,560,000
Loại 2                                          2,100,000
Loại 3                                          2,610,000
Loại 4                                          4,200,000
Loại 5                                          6,000,000
4Vé tháng miễn giảm địa phương lân cận
Loại 1 (Mức giảm 100%)
Loại 2 (Mức giảm 60%)                                             840,000
Loại 3 (Mức giảm 60%)                                          1,045,000
Loại 4 (Mức giảm 60%)                                          1,680,000
Loại 5 (Mức giảm 60%)                                          2,400,000
5Vé quý thông thường
Loại 1                                          4,212,000
Loại 2                                          5,670,000
Loại 3                                          7,047,000
Loại 4                                        11,340,000
Loại 5                                        16,200,000
6Vé quý miễn giảm địa phương lân cận
Loại 1 (Mức giảm 100%)
Loại 2 (Mức giảm 60%)                                          2,268,000
Loại 3 (Mức giảm 60%)                                          2,820,000
Loại 4 (Mức giảm 60%)                                          4,536,000
Loại 5 (Mức giảm 60%)                                          6,480,000
IITrạm thu phí trên tuyến cao tốc
1Trạm thu phí nút giao thông Km45
1.1Trạm ra TL242 (quãng đường 37.5km)
Loại 1                                               79,000
Loại 2                                             112,000
Loại 3                                             138,000
Loại 4                                             225,000
Loại 5                                             304,000
1.2Trạm ra KM104 (quãng đường 64.3km)
Loại 1                                             135,000
Loại 2                                             192,000
Loại 3                                             238,000
Loại 4                                             385,000
Loại 5                                             520,000
1.3Trạm ra QL279 (quãng đường 10.5 km)
Loại 1                                               22,000
Loại 2                                               32,000
Loại 3                                               38,000
Loại 4                                               63,000
Loại 5                                               85,000
1.4Trạm ra QL37 (quãng đường 50 km)
Loại 1                                             105,000
Loại 2                                             150,000
Loại 3                                             185,000
Loại 4                                             300,000
Loại 5                                             405,000
2Trạm vào thu phí nút giao thông Quốc Lộ 279
2.1Trạm ra KM45 (quãng đường 10.5 km)
Loại 1                                               22,000
Loại 2                                               32,000
Loại 3                                               38,000
Loại 4                                               63,000
Loại 5                                               85,000
2.2Trạm ra KM104 (quãng đường 53.9km)
Loại 1                                             113,000
Loại 2                                             162,000
Loại 3                                             200,000
Loại 4                                             323,000
Loại 5                                             436,000
2.3Trạm ra QL37 (quãng đường 39.6km)
Loại 1                                               83,000
Loại 2                                             118,000
Loại 3                                             146,000
Loại 4                                             238,000
Loại 5                                             320,000
2.4Trạm ra TL242 (quãng đường 27km)
Loại 1                                               56,000
Loại 2                                               81,000
Loại 3                                             100,000
Loại 4                                             162,000
Loại 5                                             218,000
3Trạm vào thu phí nút giao thông TL242
3.1Trạm ra KM45 (quãng đường 37.5km)
Loại 1                                               79,000
Loại 2                                             112,000
Loại 3                                             138,000
Loại 4                                             225,000
Loại 5                                             304,000
3.2Trạm ra QL279(quãng đường 27km)
Loại 1                                               56,000
Loại 2                                               81,000
Loại 3                                             100,000
Loại 4                                             162,000
Loại 5                                             218,000
3.3Trạm ra KM 104 (quãng đường 26.9km)
Loại 1                                               56,000
Loại 2                                               80,000
Loại 3                                             100,000
Loại 4                                             160,000
Loại 5                                             218,000
3.4Trạm ra QL 37 (quãng đường 12.6km)
Loại 1                                               26,000
Loại 2                                               38,000
Loại 3                                               46,000
Loại 4                                               75,000
Loại 5                                             102,000
4Trạm vào thu phí nút giao thông KM104
4.1Trạm ra KM 45 (quãng đường 64.3km)
Loại 1                                             135,000
Loại 2                                             192,000
Loại 3                                             238,000
Loại 4                                             385,000
Loại 5                                             520,000
4.2Trạm ra QL279 (quãng đường 53.9km)
Loại 1                                             113,000
Loại 2                                             162,000
Loại 3                                             200,000
Loại 4                                             323,000
Loại 5                                             436,000
4.3Trạm ra TL242 (quãng đường 26.9km)
Loại 1                                               56,000
Loại 2                                               80,000
Loại 3                                             100,000
Loại 4                                             160,000
Loại 5                                             218,000
4.4Trạm ra QL37 (quãng đường 14.3km)
Loại 1                                               30,000
Loại 2                                               42,000
Loại 3                                               52,000
Loại 4                                               85,000
Loại 5                                             115,000
5Trạm vào thu phí nút giao thông QL37
5.1Trạm ra KM45 (quãng đường 50 km)
Loại 1                                             105,000
Loại 2                                             150,000
Loại 3                                             185,000
Loại 4                                             300,000
Loại 5                                             405,000
5.2Trạm ra QL279 (quãng đường 39.6km)
Loại 1                                               83,000
Loại 2                                             118,000
Loại 3                                             146,000
Loại 4                                             238,000
Loại 5                                             320,000
5.3Trạm ra TL242 (quãng đường 12.6km)
Loại 1                                               26,000
Loại 2                                               38,000
Loại 3                                               46,000
Loại 4                                               75,000
Loại 5                                             102,000
5.4Trạm ra KM 104 (quãng đường 14.3km)
Loại 1                                               30,000
Loại 2                                               42,000
Loại 3                                               52,000
Loại 4                                               85,000
Loại 5                                             115,000

3. Danh sách các điểm thu phí tại cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Dưới đây là các trạm thu mức phí cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn:

STTTên trạmĐịa chỉ
1Trạm thu phí Km104 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng SơnKm104 Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang
2Trạm thu phí lối ra Quốc lộ 37 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng SơnQuốc 37 Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Hiện tại, trạm thu phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã và đang áp dụng hình thức thu phí không dừng. Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này để di chuyển qua cao tốc nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn.

Xem thêm: Phí cao tốc Hà Nội Yên Bái mới nhất

ePass là dịch vụ thu phí không dừng do Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) phát triển

ePass là dịch vụ thu phí không dừng do Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) phát triển

Trên thị trường cung cấp dịch vụ thu phí không dừng hiện nay, ePass đang được khách hàng đánh giá tích cực và tin tưởng sử dụng nhờ hội tụ nhiều lợi thế vượt trội như:

 • Trực thuộc tập đoàn Viettel: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là tập đoàn có kinh nghiệm và nguồn lực mạnh mẽ, được nhắc đến như một thương hiệu quốc gia uy tín. Khi sử dụng dịch vụ do ePass cung cấp, khách hàng có thể tin tưởng, yên tâm với chuẩn quy trình, chất lượng và dịch vụ hàng đầu.
 • Đa dạng điểm dịch vụ: ePass cung cấp dịch vụ rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng, nhận tư vấn, hỗ trợ từ ePass.
 • Dịch vụ tiện lợi, đăng ký và dán thẻ tại nhà: Bạn có thể đăng ký dịch vụ nhanh chóng và được dán thẻ thu phí không dừng của ePass ngay tại nhà. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian, nỗ lực khi muốn sử dụng dịch vụ. 
 • Đa dạng chương trình khuyến mãi: ePass thực hiện dán thẻ lần đầu. Ngoài ra, ePass còn có đa dạng các chương trình khuyến mãi khác. Với đa dạng chương trình khuyến mãi, ePass hướng tới gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
 • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên môn cao: Nhân viên ePass luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn khách hàng. Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 của ePass luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn qua số Hotline 19009080.

4. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thu phí không dừng Bắc Giang – Lạng Sơn

Để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng Bắc Giang – Lạng Sơn, bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau:

 • Đăng ký dán thẻ trực tiếp tại các điểm Viettel Store, ViettelPost và Viettel Telecom
 • Đăng ký ngay tại trạm BOT cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn. VDTC hiện có 5 trạm thu phí BOT trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Các trạm đều có văn phòng để dán thẻ ePass nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng.
 • Đăng ký online tại nhà, theo 2 cách sau:
  • Cách 1: Đăng ký tại website https://epass-vdtc.com.vn/
  • Cách 2: Tải App ePass tại Appstore hoặc CH Play và đăng ký. Nhân viên VDTC sẽ liên hệ với bạn để xác nhận và tới dán thẻ tại nhà

Bạn có thể dễ dàng đăng ký sử dụng ePass nhanh chóng, dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng đăng ký sử dụng ePass nhanh chóng, dễ dàng

4.1. Hướng dẫn đăng ký ePass qua website

 • Bước 1: Bạn truy cập vào địa chỉ https://epass-vdtc.com.vn/ chọn mục đăng ký ở phía bên phải 
 • Bước 2: Bạn chọn mục Khách hàng cá nhân và điền đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu. Các trường thông tin bắt buộc phải cung cấp sẽ có dấu sao màu đỏ bên cạnh.
 • Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn ấn nút đăng ký. Hệ thống sẽ gửi về số di động đăng ký của bạn 1 mã OTP
 • Bước 4: Bạn nhập mã OTP và ấn xác nhận để hoàn tất đăng ký

4.2. Hướng dẫn đăng ký ePass qua App

 • Bước 1: Bạn tải App ePass tại Appstore hoặc CHPlay
 • Bước 2: Bạn điền đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu và ấn nút đăng ký
 • Bước 3: Bạn nhập mã OTP được gửi về di động và ấn xác nhận
 • Bước 4: Bạn sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công. Bạn hãy đợi từ 2 – 4 ngày và nhân viên VDTC sẽ chủ động liên hệ, hẹn ngày giờ cụ thể tới dán thẻ ePass tại nhà bạn

Xem thêm: Hướng dẫn Đăng ký Online dán thẻ ePass tại nhà

Sau khi nhập mã OTP, bạn sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công ePass

Sau khi nhập mã OTP, bạn sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công ePass

4.3. Hướng dẫn đăng ký ePass dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn muốn đăng ký ePass cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể thực hiện theo các cách như sau:

 • Cách 1: Đăng ký tại website https://epass-vdtc.com.vn/ 
 • Cách 2: Bạn tới các điểm dịch vụ của VDTC để làm thủ tục

Hướng dẫn đăng ký ePass tại website dành cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Khách hàng doanh nghiệp truy cập vào website https://epass-vdtc.com.vn/  và chọn mục đăng ký ở phía bên phải
 • Bước 2: Bạn lựa chọn mục Khách hàng doanh nghiệp và điền đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu. Các trường thông tin bắt buộc phải cung cấp sẽ có dấu sao màu đỏ bên cạnh.
 • Bước 3: Sau khi điền xong thông tin, bạn ấn nút đăng ký. Bạn sẽ nhận được một mã OTP gửi về số di động đã đăng ký
 • Bước 4: Bạn nhập mã OTP và ấn xác nhận để hoàn tất đăng ký

Hướng dẫn đăng ký ePass tại các điểm dịch vụ của VDTC

Các điểm dịch vụ của VDTC rất đa dạng, phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm: BOT do VDTC quản lý, bưu cục Viettelpost, cửa hàng giao dịch Viettel, đại lý, điểm bán Viettel, siêu thị ViettelStore trên toàn quốc.

Xem thêm: Điểm đăng ký dịch vụ ePass

Khi đến đăng ký tại các điểm dịch vụ của VDTC, bạn cần mang theo các loại giấy tờ như sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Số CV/QĐ (nếu là cơ quan nhà nước)
 • CMT/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (người đại diện hoặc người được ủy quyền)
 • Giấy ủy quyền (nếu không phải là người đại diện)
 • Đăng ký xe
 • Đăng kiểm xe

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký ePass dành cho doanh nghiệp

Nhân viên tại các điểm dịch vụ của VDTC luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ bạn đăng ký sử dụng ePass

Nhân viên tại các điểm dịch vụ của VDTC luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ bạn đăng ký sử dụng ePass

Trên đây, bạn đã cùng ePass tìm hiểu về phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Để di chuyển nhanh chóng, thuận tiện hơn, bạn có thể sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng của ePass. Với thế mạnh sản phẩm, ePass giúp đem tới cho khách hàng trải nghiệm đơn giản, lựa chọn đa dạng, tích hợp công nghệ hiện đại. Hãy đăng ký ePass ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn bạn nhé!

ePass tiên phong giao thông số – Dán thẻ suôn sẻ hành trình

Xem thêm:

Phí cao tốc Hà Nội Lào Cai

Phí cao tốc Hà Nội Thái Nguyên

Phí cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới