Tải ứng dụng Cộng tác viên ePass

Link tải ứng dụng cộng tác viên ePass:

Link tải ứng dụng check tín hiệu loại thẻ ePass dán kính:

  • Dùng cho máy đọc mã jack 3.5mm: IOS hoặc Android
  • Dùng cho đồng hồ đọc mã: IOS hoặc Android

Link tải ứng dụng thu phí bãi đỗ xe:

Dùng cho máy đọc thẻ Android (phiên bản Beta)