Tải ứng dụng ePass cho Cộng tác viên

Link tải ứng dụng cộng tác viên ePass:

2/ Android (update 19/12/2023 version 2.0.3) Tải Tại đây

Link tải ứng dụng check tín hiệu loại thẻ ePass dán kính:

  • Dùng cho máy đọc mã jack 3.5mm: IOS hoặc Android
  • Dùng cho đồng hồ đọc mã: IOS hoặc Android

Tải ứng dụng thu phí đỗ xe lòng đường link IOS Android

Tải Dashboard đường link Android, iOS