Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm BOT do VDTC vận hành

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm BOT do VDTC vận hành

01/04/2021
Biểu mức thu phí tại trạm BOT

TRẠM THU PHÍ CẦU BẠCH ĐẰNG STT Loại xe Vé lượt Vé tháng Vé Quý 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt            35,000...

Xem thêm >>
Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm BOT do VETC vận hành

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm BOT do VETC vận hành

01/04/2021
Biểu mức thu phí tại trạm BOT

Dưới đây là biểu mức thu phí tại các trạm thu phí BOT đường bộ, cao tốc do VETC vận hành, khách hàng có thể đăng ký dán thẻ ePass...

Xem thêm >>