Mức phí đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn [Cập nhật 2022]

Phí đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn khoảng 22.000 – 200.000 VNĐ/lượt tùy đoạn đường và phương tiện sử dụng. Các tài xế có nhu cầu di chuyển qua tuyến đường cao tốc này có thể tìm hiểu kỹ hơn về mức phí trong bài viết dưới đây.

Xem thêm:

Phí cao tốc Hà Nội Bắc Ninh

1. Thông tin chung về phí cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn

Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn gồm 2 tuyến cao tốc là Hà Nội – Bắc Giang và Bắc Giang – Lạng Sơn. Tổng chiều dài cả tuyến là 143km, với thiết kế 4 làn xe chạy. Thông tin cụ thể về hai tuyến cao tốc này như sau:

Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

 • Điểm đầu: Km 159+100 Quốc lộ 1 thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội (trạm thu phí Phù Đổng Cũ)
 • Điểm cuối: Km 113+985 Quốc lộ 1 thuộc thành phố Bắc Giang.
 • Vị trí đặt trạm thu phí:  Quốc lộ 1, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lý trình: Km152+080

Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

 • Điểm đầu: Km 108+500 (nối với điểm cuối dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang).
 • Điểm cuối: Km 45+100 (giao Quốc lộ 1, Sao Mai, Chi Lăng, Lạng Sơn)

Vị trí đặt trạm thu phí

 • Km104 xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang (tuyến chính)
 • Quốc lộ 37, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.
 • TL 242, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.
 • Quốc lộ 279, xã Quang Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.
 • Km45, xã Mai Sao, huyện chi lăng, Lạng Sơn.
 • Km93+160, Quốc lộ 1, đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn (Trạm 2).

Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn gồm hai tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và Bắc Giang – Lạng Sơn

Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn gồm hai tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và Bắc Giang – Lạng Sơn

2. Mức phí cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn

Phí cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn được chia theo từng tuyến. Cụ thể như sau:

2.1. Phí cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 28/2016/TT-BTC ngày 22/2/2016, mức phí cao tốc Hà Nội – Bắc Giang cụ thể như sau:

Phương tiện giao thông chịu phíVé lượt (VNĐ)Vé tháng (VNĐ)Vé quý (VNĐ)
Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn;
Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
35.000 1.050.000 2.835.000 
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi;
Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
50.000 1.500.000 4.050.000 
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn;
Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
75.000 2.250.000 6.075.000 
Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn;
Xe chở hàng bằng container 20 feet
140.000 4.200.000 11.340.000 
Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên;
Xe chở hàng bằng container 40 feet
200.000 6.000.000 16.200.000

Lưu ý: Cước phí trong bảng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

2.2. Phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có cả trạm BOT do VDTC và VETC vận hành, có biểu mức thu phí cụ thể theo từng loại nhóm xe như sau:

 • Loại 1: Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi hoặc xe buýt công cộng, xe tải dưới 2 tấn
 • Loại 2: Xe ô tô có 12 – 30 chỗ ngồi hoặc xe tải từ 2 – dưới 4 tấn
 • Loại 3: Xe ô tô có từ 31 chỗ ngồi trở lên hoặc xe tải từ 4 – dưới 10 tấn
 • Loại 4: Xe tải từ 10 – dưới 18 tấn hoặc xe chở hàng bằng container 20 fit
 • Loại 5: Xe tải từ 18 tấn trở lên hoặc xe chở hàng bằng container 40 fit

2.2.1. Phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tại trạm BOT do VDTC vận hành

Km104 xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Giá vé các loại xeLộ trình
Loại 1Loại 2Loại 3Loại 4Loại 5
30.000 VNĐ42.000  VNĐ52.000 VNĐ85.000 VNĐ115.000 VNĐTrạm 37  Trạm 104
56.000 VNĐ80.000 VNĐ100.000 VNĐ160.000 VNĐ218.000 VNĐTrạm 242  Trạm 104
113.000 VNĐ162.000 VNĐ200.000 VNĐ323.000 VNĐ436.000 VNĐTrạm 279  Trạm 104
135.000 VNĐ192.000 VNĐ238.000 VNĐ385.000 VNĐ520.000 VNĐTrạm 45  Trạm 104
30.000 VNĐ42.000 VNĐ52.000 VNĐ85.000 VNĐ115.000 VNĐTrạm 104  Trạm 104

Quốc lộ 37, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Giá vé các loại xeLộ trình
Loại 1Loại 2Loại 3Loại 4Loại 5
26.000 VNĐ38.000 VNĐ46.000 VNĐ75.000 VNĐ102.000 VNĐTrạm 242 Trạm 37
30.000 VNĐ42.000 VNĐ52.000 VNĐ85.000 VNĐ115.000 VNĐTrạm 104 Trạm 37
83.000 VNĐ118.000 VNĐ146.000 VNĐ238.000 VNĐ320.000 VNĐTrạm 279 Trạm 37
105.000 VNĐ150.000 VNĐ185.000 VNĐ300.000 VNĐ405.000 VNĐTrạm 45 Trạm 37
26.000 VNđ38.000 VNĐ46.000 VNĐ75.000 VNĐ102.000 VNĐTrạm 37 Trạm 37

TL 242, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Giá vé các loại xeLộ trình
Loại 1Loại 2Loại 3Loại 4Loại 5
26.000 VNĐ38.000 VNĐ46.000 VNĐ75.000 VNĐ102.000 VNĐTrạm 37 Trạm 242
56.000 VNĐ80.000 VNĐ100.000 VNĐ160.000 VNĐ218.000 VNĐTrạm 104 Trạm 242
56.000 VNĐ81.000 VNĐ100.000 VNĐ162.000 VNĐ218.000 VNĐTrạm 279 Trạm 242
79.000 VNĐ112.000 VNĐ138.000 VNĐ225.000 VNĐ304.000 VNĐTrạm 45 Trạm 242
26.000 VNĐ38.000 VNĐ46.000 VNĐ75.000 VNĐ102.000 VNĐTrạm 242 Trạm 242

Quốc lộ 279, xã Quang Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Giá vé các loại xeLộ trình
Loại 1Loại 2Loại 3Loại 4Loại 5
22.000  VNĐ32.000 VNĐ38.000 VNĐ63.000 VNĐ85.000 VNĐTrạm 45 Trạm 279
56.000 VNĐ81.000 VNĐ100.000 VNĐ162.000 VNĐ218.000 VNĐTrạm 242 Trạm 279
83.000 VNĐ118.000 VNĐ146.000 VNĐ238.000 VNĐ320.000 VNĐTrạm 37 Trạm 279
113.000 VNĐ162.000 VNĐ200.000 VNĐ323.000 VNĐ436.000 VNĐTrạm 104 Trạm 279
22.000 VNĐ32.000 VNĐ38.000 VNĐ63.000 VNĐ85.000 VNĐTrạm 279 Trạm 279

Km45 Xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Giá vé các loại xeLộ trình
Loại 1Loại 2Loại 3Loại 4Loại 5
22.000 VNĐ32.000 VNĐ38.000 VNĐ63.000 VNĐ85.000 VNĐTrạm 279 Trạm 45
79.000 VNĐ112.000 VNĐ138.000 VNĐ225.000 VNĐ304.000 VNĐTrạm 242 Trạm 45
105.000 VNĐ150.000 VNĐ185.000 VNĐ300.000 VNĐ405.000 VNĐTrạm 37 Trạm 45
135.000 VNĐ192.000 VNĐ238.000 VNĐ385.000 VNĐ520.000 VNĐTrạm 104 Trạm 45
22.000 VNĐ32.000 VNĐ38.000 VNĐ63.000 VNĐ85.000 VNĐTrạm 45 Trạm 45

Lưu ý: Cước phí trong các bảng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Mức phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tại các trạm BOT do VDTC vận hành là 22.000 – 135.000 VNĐ/lượt

2.2.2. Phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tại trạm BOT do VETC vận hành

VETC hiện đang vận hành 1 trạm BOT tại đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn (Trạm 2),  Km93+160, Quốc lộ 1. Mức phí tại trạm này như sau:

Phương tiện giao thông chịu phíVé lượt (VNĐ)Vé tháng (VNĐ)Vé quý (VNĐ)
Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn;
Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
52.0001.560.000 4.212.000
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi;
Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
70.000 2.100.000 5.670.000 
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn;
Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
87.000 2.610.0007.047.000 
Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn;
Xe chở hàng bằng container 20 feet
140.000 4.200.000 11.340.000
Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên;
Xe chở hàng bằng container 40 feet
200.000 6.000.000 16.200.000

Lưu ý: Cước phí trong bảng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

3. Sử dụng dịch vụ thu phí không dừng cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn một cách tiện lợi

Thu phí không dừng là hình thức thu phí không cần dừng lại để mua vé, thanh toán. Tất cả các thao tác như nhận diện xe, mua vé, thanh toán đều được thực hiện dựa trên công nghệ hiện đại. 

Đó là công nghệ RFID, giúp nhận diện xe chính xác với tốc độ xử lý nhanh để giám sát, quản lý, lưu trữ từng giao dịch của phương tiện giao thông nên tối ưu hơn hình thức thu phí thông thường.

Hiện nay, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đã áp dụng hình thức thu phí không dừng nhằm mang lại sự tiện lợi khi di chuyển cho người tham gia giao thông:

 • Giảm thiểu khả năng ùn tắc: Xe không cần dừng lại ở trạm thu phí để mua vé, trả tiền nên việc đi lại diễn ra thông suốt, không gây ùn tắc.
 • Tiết kiệm thời gian di chuyển: Chủ phương tiện đi một mạch, thông suốt không cần dừng lại để mua vé, trả phí nên rút ngắn được thời gian di chuyển.
 • Tiết kiệm nhiên liệu: Chủ phương tiện sẽ tiết kiệm được nhiên liệu cho việc dừng và khởi động xe sau khi mua vé, trả tiền ở trạm thu phí.
 • Bảo vệ môi trường: Lượng khói thải sau khi dừng lại, khởi động, tăng tốc sẽ lớn hơn so với lượng khói thải khi xe di chuyển bình thường. Vì thế, không cần dừng lại nghĩa là xe đã giảm được lượng khói gây hại cho môi trường này.
 • Giảm thiểu tai nạn: Ước tính thu phí không dừng giúp giảm 20% tai nạn so với thu phí thông thường do xe không phải dừng lại, phanh gấp.
 • Quản lý thông minh: Tài xế, chủ phương tiện có thể quản lý thông tin, hoá đơn và lịch sử giao dịch tại các trạm thu phí đã đi qua một cách dễ dàng thông qua ứng dụng.

Với những lợi ích trên, chủ phương tiện  di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn nên sử dụng dịch vụ thu phí không dừng của các đơn vị cung cấp uy tín.

Dịch vụ thu phí không dừng giúp chủ phương tiện đi lại thuận lợi, giảm ùn tắc, tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn

Dịch vụ thu phí không dừng giúp chủ phương tiện đi lại thuận lợi, giảm ùn tắc, tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn

4. ePass – Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng hàng đầu tại Việt Nam

VDTC cùng thẻ định danh ePass tự hào có thể mang đến cho các khách hàng nói chung và các chủ phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn nhiều lợi ích như:

 • Trực thuộc tập đoàn Viettel: Là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, đã xây dựng thương hiệu lâu năm và có uy tín lớn trên thị trường Việt. Vì thế, khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ của VDTC.
 • Thanh toán tiện lợi: Khách hàng có thể nạp tiền dưới nhiều hình thức như nạp tiền trực tiếp tại các điểm giao dịch, qua tài khoản ngân hàng, ngân hàng số, ví điện tử…
 • Thao tác đơn giản, dán thẻ: Chỉ cần đăng ký dịch vụ, dán thẻ ePass trên kính trước của xe hoặc xe và thanh toán đầy đủ là khách hàng có thể đi qua trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn dễ dàng, không cần dừng lại.
 • Hỗ trợ tuyệt đối 24/7: Bất cứ khi nào có thắc mắc liên quan đến dịch vụ thu phí không dừng và thẻ định danh ePass của VDTC, khách hàng đều có thể gọi đến số hotline 19009080 (cước phí 1.000 Đ/phút) để được giải đáp tận tình, chi tiết.
 • Hệ thống điểm đăng ký toàn quốc: Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại nhiều điểm như bưu cục Viettel, trạm thu phí của VDTC, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới liên kết với VDTC, cửa hàng giao dịch Viettel, siêu thị Viettel Store… hoặc đăng ký online và dán thẻ ngay tại nhà.

Có ePass, việc nộp phí đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn dễ dàng hơn bao giờ hết

Có ePass, việc nộp phí đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn dễ dàng hơn bao giờ hết

Như vậy, phí đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn phụ thuộc vào đoạn đường sẽ đi và phương tiện sử dụng. Ngoài ra, mức phí này sẽ được giảm bớt tùy theo từng thời điểm và hình thức nộp phí mà khách hàng đang dùng. Vì vậy, để hưởng những lợi ích và ưu đãi hấp dẫn nhất, hãy liên hệ với ePass ngay hôm nay.

ePass tiên phong giao thông số – Dán thẻ suôn sẻ hành trình

Tải App:

Xem thêm: