Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

12/12/2020
Thông tin tài khoản

Đối với các thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email hoặc hình thức nhận thông báo, Khách hàng có thể sử dụng 1 trong...

Xem thêm >>
Kiểm tra số dư tài khoản ePass bằng cách nào?

Kiểm tra số dư tài khoản ePass bằng cách nào?

12/12/2020
Thông tin tài khoản

Có 2 cách để kiểm tra số dư: + Miễn phí: Khách hàng đăng nhập ứng dụng ePass trên di động hoặc trên website của ePass để kiểm tra. +...

Xem thêm >>