Bóc thẻ E Tag dán lại có được không?

Bóc thẻ E Tag dán lại có được không?

12/12/2020
Sử dụng thẻ ePass

Thẻ E-Tag sẽ bị hỏng trong trường hợp bị bóc hoặc các can thiệp khác. Nếu đã bóc ra thì thẻ sẽ hỏng không tiếp tục sử dụng được. Do...

Xem thêm >>
Khách hàng dán thẻ epass có qua được trạm của VETC không?

Khách hàng dán thẻ epass có qua được trạm của VETC không?

12/12/2020
Sử dụng thẻ ePass

Có, hiện tại tất cả các trạm thu phí tại BOT do VETC và VDTC đã liên thông với nhau. Khách hàng chỉ cần đảm bảo trong tài khoản ePass...

Xem thêm >>
Thay đổi lại biển số trên ePass khi đã có sẵn tài khoản giao thông?

Thay đổi lại biển số trên ePass khi đã có sẵn tài khoản giao thông?

12/12/2020
Sử dụng thẻ ePass

Để thay đổi lại biển số Khách hàng đến điểm dịch vụ của ePass và điền vào phiếu thay đổi thông tin. Cung cấp đầy đủ giấy tờ: Giấy tờ...

Xem thêm >>
Làm thế nào để thay đổi thông tin khách hàng ePass?

Làm thế nào để thay đổi thông tin khách hàng ePass?

12/12/2020
Sử dụng thẻ ePass

Để thay đổi thông tin: CMND, thông tin liên quan đến phương tiện.... khách hàng đến điểm dịch vụ của ePass và điền vào phiếu thay đổi thông tin. Cung...

Xem thêm >>
Làm như thế nào khi không đủ số dự tài khoản đi qua trạm ePass?

Làm như thế nào khi không đủ số dự tài khoản đi qua trạm ePass?

12/12/2020
Sử dụng thẻ ePass

Nếu trong tài khoản giao thông của khách hàng có đủ số dư, khi quý khách đi vào làn tự động, hệ thống sẽ tự động trừ tiền và gửi...

Xem thêm >>