Hỏi đáp – Thủ tục dừng thanh toán ePass cho xe cá nhân và doanh nghiệp?

Hỏi đáp – Thủ tục dừng thanh toán ePass cho xe cá nhân và doanh nghiệp?

12/12/2020
Gia hạn

Khách hàng đến điểm dịch vụ tại điểm dịch vụ ePass để làm thủ tục tạm khóa, hồ sơ bao gồm: 1. Giấy tờ cá nhân đã mở Tài khoản...

Xem thêm >>
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO SỐ DƯ QUA SMS

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO SỐ DƯ QUA SMS

21/04/2021
Gia hạn

Từ ngày 01/09, hệ thống sẽ tự động huỷ dịch vụ thông báo số dư qua SMS đối với các khách hàng không đăng ký dịch vụ.Khách hàng không đăng...

Xem thêm >>
Khách hàng có thể rút tiền trong tài khoản ePass được không?

Khách hàng có thể rút tiền trong tài khoản ePass được không?

12/12/2020
Gia hạn

Khách hàng không thể rút tiền khỏi Tài khoản giao thông, nhưng có thể chuyển qua tài khoản giao thông ePass khác để tiếp tục sử dụng. Khách hàng cần...

Xem thêm >>