Cách đăng ký và hủy tin nhắn sms ePass trên điện thoại IOS/Android

Đối với hệ điều hành android

Đăng nhập vào hệ thống => Tài khoản => Cài đặt => Cài đặt nhận thông báo => Chọn nhận thông báo qua tin nhắn SMS

Đăng ký Nhận thông báo quá SMS thành công, Với mức phí hiện tại như thông báo

Nếu khách hàng muốn hủy đăng ký dịch vụ SMS, Khách hàng bỏ chọn dịch vụ SMS

Đối với hệ điều hành IOS (Các dòng máy Iphone, Ipad)

Đăng nhập vào hệ thống => Tài khoản => Cài đặt => Cài đặt nhận thông báo => Chọn nhận thông báo qua tin nhắn SMS

Đăng ký Nhận thông báo quá SMS thành công, Với mức phí hiện tại như thông báo

Nếu khách hàng muốn hủy đăng ký dịch vụ SMS, Khách hàng bỏ chọn dịch vụ SMS