Thông báo điều chỉnh phí dịch vụ thông báo số dư qua SMS

Thông báo mức biểu phí mới của dịch vụ thông báo số dư qua SMS áp dụng từ 07/01/2023 như sau:

  • Khách hàng cá nhân: 8.800 VNĐ/20 SMS/tháng.
  • Khách hàng doanh nghiệp: 27.500 VNĐ/60 SMS/tháng hoặc gói VIP 200.000VNĐ/500 SMS/tháng.

ePass hướng dẫn Cách đăng ký nhận thông báo số dư qua SMS

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ePass > Cài đặt > Cài đặt thông báo
Bước 2: Chọn “Thông báo trừ tiền xe qua trạm”
 Bước 3: Chọn gói cước phù hợp > Ấn “Đồng ý”
  • Liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 19009080