Khách hàng có thể rút tiền trong tài khoản ePass được không?

Nếu có nhu cầu rút tiền ra khỏi tài khoản giao thông, chính chủ tài khoản chủ động liên hệ tổng đài 19009080 và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục rút tiền tại Hướng dẫn thủ tục rút tiền về tài khoản