Thông báo mời thầu gói thầu số 41/2021/VDTC-CSKH: Thuê nhân sự chăm sóc, hỗ trợ khách hàng năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 41/2021/VDTC-CSKH: Thuê nhân sự chăm sóc, hỗ trợ khách hàng năm 2022

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2)

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến 10 giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2021 đến 10 giờ 30, ngày 23 tháng 12 năm 2021.

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT)  sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.