Thông báo mời thầu gói thầu số 38/2022/VDTC-DVHTVHTTP: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành tại Trạm thu phí

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 38/2022/VDTC-DVHTVHTTP: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành tại Trạm thu phí

Hình thức LCNH: Đấu thầu rộng rãi

Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản:

  • CTK: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam
  • STK: 12010009729999 tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
  • Nội dung chuyển khoản: Công ty […..] chuyển tiền mua hồ sơ gói thầu số [38/2022/VDTC-DVHTVHTTP: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành tại Trạm thu phí]

Giá bán 1 bộ HSYC: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn)

Thời gian gửi hồ sơ đề xuất: Trước thời điểm đóng thầu là 16 giờ 00 ngày 23/12/2022 .

Địa chỉ nộp hồ sơ đề xuất tại: Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý Công ty./.

Trân Trọng.

 

Đầu mối liên hệ:

Lâm Thị Linh Giang – Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam

SĐT: 0962299833