Thông báo mời thầu gói thầu số 23/2022/VDTC-ETAG “Mua thẻ Etag phục vụ sản xuất kinh doanh”

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu số 23/2022/VDTC-ETAG “Mua thẻ Etag phục vụ sản xuất kinh doanh”

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2)

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay

– Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi

– Thời gian thông báo (bán) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 17 tháng 08 năm 2022 đến 10 giờ 00, ngày 25 tháng 08 năm 2022 (trong giờ hành chính).

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00 ngày 26 tháng 08 năm 2022 đến 10h giờ 30, ngày 26 tháng 08 năm 2022 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn)

Hồ sơ Dự thầu (HSDT) sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 26 tháng 08 năm 2022, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.