Thông báo mời thầu gói thầu số 03/2022/ĐT/VDTC-KTQTDA: ” Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành “

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam
– Tên gói thầu: 03/2022/ĐT/VDTC-KTQTDA: ” Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ”
– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng
– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.
– Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi
– Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2022 đến 9h giờ 00, ngày 06 tháng 04 năm 2022.
– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 09 giờ 00, ngày 06 tháng 04 năm 2022 đến 10 giờ 00, ngày 06 tháng 04 năm 2022 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hồ sơ Dự thầu (HSDT) sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00, ngày 06 tháng 04 năm 2022, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam
Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.