Nhận ngay 100k khi liên kết ePass với tài khoản Viettel Money

  • Viettel Money tặng Khách hàng ePass 100K dùng cho 02 lượt qua trạm thu phí đầu tiên thanh toán qua tài khoản ViettelPay kể từ ngày liên kết và trong thời gian chương trình, tối đa là 50.000đ/ lượt.
Thời gianThời hạn liên kết để hưởng khuyến mại: Từ ngày 05/10/2022 – 31/12/2022
Thời hạn tặng (cộng tiền) khuyến mại: Từ 05/10/2022 – 28/02/2023
Đối tượngKhách hàng cá nhân ePass liên kết với tài khoản Viettel Money lần đầu tiên
Nội dungKhách hàng được tặng 02 lượt qua trạm thu phí đầu tiên, thanh toán qua tài khoản ViettelPay hoặc Tiền di động kể từ ngày liên kết và trong thời gian chương trình, tối đa 50.000đ/lượt
 

Hướng dẫn liên kết tài khoản 

Hướng dẫn liên kết tài khoản:
Bước 1: Trên ứng dụng ePass, chọn Liên kết Viettel Money.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản Viettel Money.
Bước 3: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục.
Bước 4: Nhập mã OTP và nhấn Xác nhận.