Nạp tiền ePass qua ví VNPay giảm ngay 25% tối đa 50K

Nạp tiền ePass qua ví VNPay giảm ngay 25% tối đa 50K, áp dụng cho hóa đơn từ 200.000đ trở lên

Chương trình áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến 24/1/2022.

Hiệu lực mã:
Hạn sử dụng 2 tuần kể từ ngày khách hàng ấn vào nút “Nhận quà” tại chương trình “Hành trình cùng Ví VNPAY”.
Mỗi khách hàng được sử dụng mã ưu đãi 1 lần duy nhất trong thời gian hiệu lực mã.
Đối tượng khách hàng áp dụng:

Tất cả những khách hàng cá nhân đăng ký Ví VNPAY trước ngày 1/1/2022.

Hướng dẫn sử dụng

Cách 1:

– Bước 1: Đăng nhập VNPay => Chọn Mã giảm giá CUNGDI50K3 bấm sử dụng
– Bước 2: Chọn chức năng nạp tiền ePass
– Bước 3: Nhập thông tin thanh toán và hoàn thành giao dịch
Cách 2:
– Bước 1: Đăng nhập VNPay, chọn 1 tính năng: Nạp tiền ePass
– Bước 2: Nhập thông tin thanh toán và chọn mã giảm giá CUNGDI50K3 tại bước xác nhận giao dịch
– Bước 3: Hành thành giao dịch