Dán thẻ ePass lên đèn xe có bị ảnh hưởng đến chiếu sáng của đèn không?

Dán thẻ ePass lên đèn xe KHÔNG bị ảnh hưởng đến chiếu sáng của đèn. Yếu tố trên được Cục đăng kiểm đã tiến hành kiểm thử và xác nhận là không ảnh hưởng.