Khách hàng dán thẻ Epass có bị định vị phương tiện không?

Khách hàng dán thẻ Epass KHÔNG bị định vị phương tiện, vì đây chỉ là thiết bị để nhận diện phương tiện khi đi qua trạm thu phí có dịch vụ ePass