Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

Đối với các thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email hoặc hình thức nhận thông báo, Khách hàng có thể sử dụng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Tự đăng nhập vào cổng thông tin KH trên website của ePass để chủ động thay đổi.

Cách 2: Gọi đến tổng đài 19009080 để được nhân viên CSKH hỗ trợ.

Đối với các thông tin còn lại KH phải đến điểm dịch vụ của ePass và mang theo giấy tờ cá nhân đã mở tài khoản giao thông để được nhân viên ePass hỗ trợ.