Khách hàng dán thẻ epass có qua được trạm của VETC không?

Có, hiện tại tất cả các trạm thu phí tại BOT do VETC và VDTC đã liên thông với nhau. Khách hàng chỉ cần đảm bảo trong tài khoản ePass có tiền thì sẽ đi được qua trạm của ETC. Lưu ý mỗi xe khi đi qua tram chỉ được dán 1 thẻ, tránh trường hợp bị trừ tiền 2 lần và các lỗi không đáng có