Nạp tiền tài khoản ePass bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

NẠP TIỀN EPASS BẰNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG/VÍ ĐIỆN TỬ KHÁC

Hiện tại các ngân hàng/ví điện tử đều có thể nạp tiền ePass bằng phương thức chuyển khoản, khách hàng sử dụng các thông tin sau trong chỉ dẫn thanh toán:

Tên tài khoản trích nợ: Thông tin tên tài khoản, số tài khoản của Người thanh toán tại Ngân hàng thực hiện trích nợ.

Tên người hưởng: Là tên tài khoản VDTC đã thông báo cho Khách hàng, Cấu trúc: EPASS + Tên Khách hàng. Ví dụ: EPASS NGUYEN VAN A

Số tài khoản người hưởng: Là số tài khoản VDTC đã thông báo cho Khách hàng, Cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000123456 hoặc V5EPASS29G1234

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm

Hướng dẫn BIDV Smart Banking để chuyển khoản nạp tiền ePass 

Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng “BIDV Smart Banking” trên điện thoại và sử dụng chức năng Thanh toán tại BIDV Smart Banking để nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng ePass cho CÔNG TY CP GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM (VDTC) theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Thanh toán, tìm kiếm theo từ khóa “epass” hoặc chọn Giao thông, nhà cung cấp dịch vụ là “Công ty CP Giao thông số Việt Nam”, dịch vụ là “Thu phí tự động không dừng ePass”

Bước 2: Nhập/Chọn các thông tin liên quan:

+ Số tài khoản trích nợ: Khách hàng chọn

+ Nhà cung cấp: Công ty CP Giao thông số Việt Nam

+ Dịch vụ: Thu phí tự động không dừng ePass

+ Mã khách hàng: là số tài khoản/hợp đồng do VDTC cung cấp cho Khách hàng hoặc biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV001000933 hoặc V5EPASS29G99999

(Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm)

+ Số tiền: Nhập số tiền cần thanh toán

Chọn Tiếp tục

Bước 3: Hệ thống tự động hiển thị thông tin về tên khách hàng, thông tin thanh toán. Khách hàng kiểm tra lại các thông tin này => Trường hợp thông tin khớp đúng, Khách hàng nhập mã số OTP để xác nhận giao dịch chuyển tiền.

 

Nạp tiền tài khoản ePass tại quầy giao dịch

Khách hàng đến bất kỳ quầy giao dịch ngân hàng trên toàn quốc và yêu cầu chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng ePass cho CÔNG TY CP GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM (VDTC) mở tại BIDV CN Sở giao dịch 1

– Khách hàng điền Số tài khoản người hưởng theo đúng cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000000933 hoặc V5EPASS29G1234

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm

 Khách hàng nộp tiền mặt

*Trường hợp Khách hàng sử dụng Mẫu Giấy nộp tiền mặt/Cash Deposit được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Theo biển số xe:

*Trường hợp Khách hàng muốn chuyển tiền từ tài khoản mở tại BIDV: Khách hàng sử dụng Mẫu Ủy nhiệm chi/Payment Order được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Theo biển số xe: