Nạp tiền tài khoản ePass bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Hiện tại các ngân hàng/ví điện tử đều có thể nạp tiền ePass bằng phương thức chuyển khoản, khách hàng sử dụng các thông tin sau trong chỉ dẫn thanh toán:

1. Một số thông tin lưu ý khi nạp tiền tài khoản ePass bằng chuyển khoản ngân hàng/ví điện tử khác

  • Tên tài khoản trích nợ: Thông tin tên tài khoản, số tài khoản của Người thanh toán tại Ngân hàng thực hiện trích nợ.
  • Tên người hưởng: Là tên tài khoản VDTC đã thông báo cho Khách hàng, Cấu trúc: EPASS + Tên Khách hàng. Ví dụ: EPASS NGUYEN VAN A
  • Số tài khoản người hưởng: Là số tài khoản VDTC đã thông báo cho Khách hàng, Cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000123456 hoặc V5EPASS29G1234

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm

Hướng dẫn nạp tiền ePass qua ngân hàng
Hướng dẫn nạp tiền ePass qua ngân hàng

2. Hướng dẫn BIDV Smart Banking để chuyển khoản nạp tiền ePass 

Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng “BIDV Smart Banking” trên điện thoại và sử dụng chức năng Thanh toán tại BIDV Smart Banking để nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng ePass cho CÔNG TY CP GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM (VDTC) theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Thanh toán, tìm kiếm theo từ khóa “epass” hoặc chọn Giao thông, nhà cung cấp dịch vụ là “Công ty CP Giao thông số Việt Nam”, dịch vụ là “Thu phí tự động không dừng ePass”

Chọn thanh toán tìm kiếm từ khóa ePass
Chọn thanh toán tìm kiếm từ khóa ePass

Bước 2: Nhập/Chọn các thông tin liên quan:

  • Số tài khoản trích nợ: Khách hàng chọn
  •  Nhà cung cấp: Công ty CP Giao thông số Việt Nam
  •  Dịch vụ: Thu phí tự động không dừng ePass
  •  Mã khách hàng: là số tài khoản/hợp đồng do VDTC cung cấp cho Khách hàng hoặc biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV001000933 hoặc V5EPASS29G99999

(Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm)

  • Số tiền: Nhập số tiền cần thanh toán

Chọn Tiếp tục

Chọn tiếp tục để thanh toán
Chọn tiếp tục để thanh toán

Bước 3: Hệ thống tự động hiển thị thông tin về tên khách hàng, thông tin thanh toán. Khách hàng kiểm tra lại các thông tin này => Trường hợp thông tin khớp đúng, Khách hàng nhập mã số OTP để xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán
Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán

3. Nạp tiền tài khoản ePass tại quầy giao dịch

Khách hàng đến bất kỳ quầy giao dịch ngân hàng trên toàn quốc và yêu cầu chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng ePass cho CÔNG TY CP GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM (VDTC) mở tại BIDV CN Sở giao dịch 1

Khách hàng điền Số tài khoản người hưởng theo đúng cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000000933 hoặc V5EPASS29G1234

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm

 4. Khách hàng nộp tiền mặt

*Trường hợp Khách hàng sử dụng Mẫu Giấy nộp tiền mặt/Cash Deposit được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản ngân hàng
Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản ngân hàng

Theo biển số xe:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo biển số xe
Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo biển số xe

*Trường hợp Khách hàng muốn chuyển tiền từ tài khoản mở tại BIDV: Khách hàng sử dụng Mẫu Ủy nhiệm chi/Payment Order được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản giao dịch
Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản giao dịch

Theo biển số xe:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số biển số xe từ ngân hàng BIDV
Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số biển số xe từ ngân hàng BIDV

Như vậy, khách hàng hoàn toàn có thể nạp tiền tài khoản ePass bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Để biết thêm tiên chi tiết khách hàng có thể liên hệ 19009080 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền tài khoản ePass với nhiều hình thức