Nạp tiền tài khoản ePass bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Hiện tại các ngân hàng đều có thể nạp tiền ePass bằng phương thức chuyển khoản, khách hàng sử dụng các thông tin sau trong chỉ dẫn thanh toán

Hướng dẫn nạp tiền ePass qua ngân hàng

Hướng dẫn nạp tiền ePass qua ngân hàng

1. Hướng dẫn nạp tiền ePass bằng chuyển khoản ngân hàng

*Hình thức nạp tiền: Chuyển khoản.

*Phí nạp tiền: Theo biểu phí ngân hàng.

*Hướng dẫn: Thao tác trên các ứng dụng/website của ngân hàng, thông tin như sau.

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam, chi nhánh sở giao dịch 1.

Số tài khoản người hưởng: Là số tài khoản VDTC đã thông báo cho Khách hàng, Cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000123456 hoặc V5EPASS29G1234

Tên người hưởng: Cấu trúc EPASS + Tên Khách hàng. Ví dụ: EPASS NGUYEN VAN A

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm.

2. Hướng dẫn nạp tiền ePass bằng BIDV Smart Banking 

Bước 1: Chọn “Thanh toán” => Tìm kiếm theo từ khóa “ePass”=> Chọn dịch vụ: “Thu phí tự động không dừng ePass”.

hoặc Chọn “Thanh toán” => Chọn “Giao thông” => Nhà cung cấp dịch vụ: “Công ty CP Giao thông số Việt Nam” => Chọn dịch vụ: “Thu phí tự động không dừng ePass”.

Chọn thanh toán tìm kiếm từ khóa ePass

Chọn thanh toán tìm kiếm từ khóa ePass

Bước 2: Nhập “Mã khách hàng” là số tài khoản/hợp đồng hoặc biển số xe. Ví dụ:V001000933 hoặc 29G99999.

Bước 3: Nhập “Số tiền cần thanh toán”.

Chọn tiếp tục để thanh toán

Chọn tiếp tục để thanh toán

Bước 3: Hệ thống tự động hiển thị thông tin về tên khách hàng, thông tin thanh toán. Khách hàng kiểm tra lại các thông tin này => Trường hợp thông tin khớp đúng, Khách hàng nhập mã số OTP để xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán

Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán

3. Nạp tiền tài khoản ePass tại quầy giao dịch

Khách hàng đến bất kỳ quầy giao dịch ngân hàng trên toàn quốc và yêu cầu chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng ePass cho CÔNG TY CP GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM (VDTC) mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh sở giao dịch 1.

Khách hàng điền Số tài khoản người hưởng theo đúng cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000000933 hoặc V5EPASS29G1234

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm

*Trường hợp Khách hàng sử dụng Mẫu Giấy nộp tiền mặt/Cash Deposit được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản ngân hàng

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản ngân hàng

Theo biển số xe:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo biển số xe

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo biển số xe

*Trường hợp Khách hàng muốn chuyển tiền từ tài khoản mở tại BIDV: Khách hàng sử dụng Mẫu Ủy nhiệm chi/Payment Order được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản giao dịch

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản giao dịch

Theo biển số xe:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số biển số xe từ ngân hàng BIDV

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số biển số xe từ ngân hàng BIDV

Mọi thắc mắc và khiếu nại về nạp tiền ePass quý khách vui lòng liên hệ 1900 9080 để được hỗ trợ. (miễn phí đối với khách hàng sử dụng Viettel, 1.000 VNĐ/ phút đối với khách hàng sử dụng mạng khác).

Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền tài khoản ePass với nhiều hình thức