Tính năng mua bảo hiểm TNDS ô tô ngay trên ứng dụng ePass

Từ ngày 1/8/2022 – 30/9/2022, khách hàng có thể mua Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc và Bảo Hiểm Phúc Bình An trên nền tảng app ePass với ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Đây là quyền lợi “độc quyền” dành riêng cho khách hàng của ePass dựa trên sự hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần tư vấn Global Care, Công ty Cổ phần Giải pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế (ITS) và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam.

Thủ tục hoàn toàn trực tuyến, thao tác dễ dàng: đăng ký, quản lý hợp đồng, chứng nhận bảo hiểm, yêu cầu bồi thường, nhận tiền chi trả bồi thường…..giúp bạn bảo vệ bản thân và chăm sóc những người thương yêu trong gia đình.

03 bước mua bảo hiểm trên App ePass thật dễ dàng

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ePass >> Chọn “Bảo hiểm”
Bước 2: Chọn “Bảo hiểm GlobalCare” >> Chọn “TNDS BB ô tô” hoặc “Bảo hiểm Phúc Bình An”
Bước 3: Điền thông tin bảo hiểm và làm theo hướng dẫn