Hoàn ngay 100K khi mua bảo hiểm TNDS MIC

Mua ngay bảo hiểm Trách nhiệm dân sự MIC trên ứng dụng ePass nhận ưu đãi hoàn 100.000đồng/01 giao dịch khi mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô với giá trị giao dịch tối thiểu là 480.700 đồng.

Điều kiện áp dụng

Áp dụng cho Bảo hiểm ô tô MIC.

Chi tiết ưu đãi

Khuyến mại sẽ được cộng vào tài khoản ViettelPay của KH trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ thời điểm thanh toán.

Trường hợp Khách hàng không thanh toán qua tài khoản ViettelPay, Khách hàng sẽ nhận được khuyến mại sau khi mở tài khoản ViettelPay trong vòng 07 ngày kể từ ngày thanh toán thành công và nhận được thông báo của Viettel.

Lưu ý

Một khách hàng được nhận tối đa 05 (năm) lần khuyến mại đối với từng loại bảo hiểm trong thời gian diễn ra chương trình.

Không đồng thời áp dụng với chương trình khuyến mại khác trên cùng 1 giao dịch tại 1 thời điểm.