Miễn phí 6 lượt qua trạm ETC khi liên kết ePass và Viettel Money

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho Khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với tài khoản Viettel Money lần đầu từ sau ngày 25/05/2022.

Thời gian chương trình: Từ ngày 25/05 – 02/09/2022

Hạn sử dụng ưu đãi: 24/11/2022

Chi tiết chương trình

Mỗi tài khoản ePass hoặc thuê bao Viettel Money đủ điều kiện hưởng khuyến mại chỉ được cộng tối đa 06 (sáu) lần hoặc tối đa 210.000đ trong thời gian chương trình.

Giá trị tặng khuyến mại cộng vào tài khoản ViettelPay hoặc tiền di động của khách hàng.

Hướng dẫn liên kết ePass x Viettel Money

Thao tác trên ứng dụng ePass

Bước 1: Tại màn hình chính ứng dụng ePass: Chọn “Liên kết Viettel Money”

Bước 2: Chọn “Liên kết ngay”

Bước 3: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu Viettel Money và làm theo hướng dẫn.

Thao tác trên ứng dụng Viettel Money

Bước 1: Chọn “Xem tất cả” >> Tìm từ khóa “ePass” trên thanh tìm kiếm

Bước 2: Chọn “Thu phí không dừng” >> Chọn “Liên kết ngay”

Bước 3: Nhập “Biển số xe hoặc Số hợp đồng” >> Chọn “Tiếp tục”