Thông báo: VDTC thu phí dán lại thẻ ePass

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam xin thông báo: Từ ngày 05/07/2022 VDTC áp dụng chính sách thu phí dán lại thẻ ePass từ lần 2 cho các phương tiện có nhu cầu dán lại thẻ mới.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/07/2022.

Phí dán lại: 120.000 VNĐ (giá bán đã bao gồm VAT).

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đã có thông tin xe trên hệ thống có lịch sử check in ETC thành công từ 3 lần trở lên từ khi kích hoạt, chưa từng có lịch sử hủy xe, không nằm trong tập xác định thẻ lỗi của VDTC xác định.