THÔNG BÁO VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN GIỮA VDTC VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ BOT

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) trân trọng thông báo về hình thức thanh toán phí dịch vụ giữa Công ty VDTC và Các nhà đầu tư ký kết, thực hiện hợp đồng BOT trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam trong phạm vi Dự Án (Nhà đầu tư BOT) như sau:

Tại các trạm thu phí đã được bàn giao vận hành chính thức cho Công ty VDTC, toàn bộ doanh thu thu phí của các trạm thu phí BOT nằm trong phạm vi Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 (HĐ BOO) được chuyển về tài khoản của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và sẽ được chuyển trả lại cho các Nhà đầu tư BOT sau khi giảm trừ giá dịch vụ của Trạm thu phí theo nội dung đã được thống nhất giữa Công ty VDTC và các Nhà đầu tư BOT trong Hợp đồng dịch vụ thu phí (theo đúng quy định trong HĐ BOO).

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) xin trân trọng thông báo!