Hướng dẫn Khách hàng đăng nhập theo bí danh

Từ ngày 13/06/2022, để thuận lợi cho quá trình sử dụng của khách hàng, ePass thử nhiệm tính năng đăng nhập ứng dụng ePass bằng số điện thoại đăng ký mở dịch vụ.

Ví dụ: Số điện thoại của bạn khi đăng ký mở dịch vụ ePass là 093167xxxx, bạn có thể đăng nhập ứng dụng ePass bằng ID là: 093167xxxx.

Lưu ý: Tính năng trên chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo

Hướng dẫn Khách hàng đổi tên đăng nhập theo bí danh

Bước 1: Chọn “Tài khoản” >> Chọn “Cài đặt”.

Bước 2: Chọn “Thêm bí danh đăng nhập”.

Bước 3: Nhập “Bí danh đăng nhập” >> Chọn “Xác nhận”. Chú ý định dạng phải là tiếng Việt không dấu hoặc dạng số.