Ưu điểm khi liên kết ePass – thanh toán bằng ViettelPay là gì?

Không cần nạp tiền vào tài khoản ePass, qua trạm hệ thống trừ tiền trực tiếp vào tài khoản ViettelPay
Không cần để tiền trong tài khoản giao thông ePass. Tiền để trong tài khoản ViettelPay có thể sử dụng để thanh toán đa dạng dịch vụ thuộc hệ sinh thái ViettelPay, được trả lãi số dư hàng tháng.
Dễ dàng nạp tiền, rút tiền qua ViettelPay
Hoàn tới 50% phí qua trạm khi liên kết qua ViettelPay