Lỗi: Liên kết với Viettelpay, không truy vấn được số dư hệ thông báo số điện thoại bị khóa?

Khách hàng liên hệ tổng đài 19009080 để được nhân viên CSKH kiểm tra trên CC Bankplus:

+ Nếu số dư tài khoản ViettelPay <=500K khai thác đúng thông tin chính chủ tài khoản, CSKH sẽ thực hiện mở khóa cho khách hàng.

+ Nếu số dư tài khoản ViettelPay >500K hoặc có liên kết tài khoản thẻ các Ngân hàng khác CSKH hướng dẫn ra CHTT của Viettel để được hỗ trợ.