Làm thế nào để lấy hóa đơn khi qua trạm thu phí tự động ETC?

Hướng dẫn cách tra cứu và tải hoá đơn xe qua làn thu phí không dừng ETC

Bước 1: Truy cập Sinvoice.epass-vdtc.com.vn

Bước 2: Điền thông tin theo hướng dẫn

Ghi chú:

“MST bên bán” là mã số thuế của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam: 0109266456 

“Số bản kê” lấy theo bảng kê hóa đơn: Khách hàng đăng nhập tài khoản trên app hoặc web => Chọn tra cứu hoá đơn