Hỏi đáp – Lỗi: Hệ thống không gửi lại mã OTP?

Nhân viên CSKH hướng dẫn KH kiểm tra lại máy có chặn danh sách Blacklist, tin nhắn đầy, thuê bao mất sóng, chuyển sim sang máy khác hoặc đăng nhập tài khoản trên thiết bị máy ĐT khác kiểm tra lại,…à Không xử lý được à nhập phản ánh chuyển VDS kiểm tra và phối hợp xử lý.