Thông báo mời thầu gói thầu số 16/2021/VDTC-CSKH: Cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng năm 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 16/2021/VDTC-CSKH: Cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng năm 2021

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2)

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến 10 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm 2021 đến 10 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT)  sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.