Thông báo mời thầu gói thầu số 13/2020/VDTC-ETAG: Cung cấp thẻ E-tag

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 13/2020/VDTC-ETAG Cung cấp thẻ E-tag

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2)

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi.

– Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến 14 giờ 30, ngày 3 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 09 giờ 30, ngày 02 tháng 11 năm 2020 đến 14 giờ 00, ngày 03 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 01 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 01 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT)  sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30, ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.