Thông báo mời thầu gói thầu số 07/2022/VDTC-ETAG: “Mua sắm thẻ Etag”

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 07/2022/VDTC-ETAG: “Mua sắm thẻ Etag”

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 09 tháng 03 năm 2022 đến 10h giờ 00, ngày 17 tháng 03 năm 2022.

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00, ngày 17 tháng 03 năm 2022 đến 10 giờ 30, ngày 17 tháng 03 năm 2022 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT) sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 17 tháng 03 năm 2022, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.