Thông báo mời thầu gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: “Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng”

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2)

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Lựa chọn đối tác rộng rãi.

– Thời gian thông báo (bán) Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến 10giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến 10h giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 01 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hoặc chuyển khoản:

CTK: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

STK: 12010009729999 tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Nội dung chuyển khoản: Công ty […..] chuyển tiền mua hồ sơ gói thầu số [06/2020/VDTC- CTNT: Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng]

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 01 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn)

Hồ sơ Dự thầu (HSDT) sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30, ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.