Thông báo mời thầu gói thầu số 02/2022/ĐT/VDTC-PMNB: Dịch vụ phát triển phần mềm nội bộ bổ sung cho hệ thống Trung tâm dữ liệu (BE)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 02/2022/ĐT/VDTC-PMNB: Dịch vụ phát triển phần mềm nội bộ bổ sung cho hệ thống Trung tâm dữ liệu (BE)

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi

– Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022 đến 10h giờ 00, ngày 28 tháng 01 năm 2022.

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00, ngày 28 tháng 01 năm 2022 đến 10 giờ 30, ngày 28 tháng 01 năm 2022 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT) sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 28 tháng 01 năm 2022, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.