Thông báo mời thầu gói thầu số 01/2020/VDTC-TVTK: Tư vấn khảo sát, thiết kế và dự toán bản vẽ thi công

Thông báo mời thầu gói thầu số 01/2020/VDTC-TVTK: Tư vấn khảo sát, thiết kế và dự toán bản vẽ thi công

16/07/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 01/2020/VDTC-TVTK: Tư vấn khảo sát, thiết kế và...

Xem thêm >>