Thông báo mời thầu gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng

Thông báo mời thầu gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng

30/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: “Cải tạo hạ tầng các...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 05/2020/VDTC-TBFE: “Thi công giá long môn và cung cấp thiết bị phân hệ FE”

Thông báo mời thầu gói thầu số 05/2020/VDTC-TBFE: “Thi công giá long môn và cung cấp thiết bị phân hệ FE”

15/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: “Thi công giá long môn và cung cấp...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 04/2020/VDTC-TBBE: Cung cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu cho dự án thu phí không dừng (Giai đoạn2)

Thông báo mời thầu gói thầu số 04/2020/VDTC-TBBE: Cung cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu cho dự án thu phí không dừng (Giai đoạn2)

16/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 04/2020/VDTC-TBBE: Cung cấp hệ thống Công nghệ thông...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 01/2020/VDTC-TVTK: Tư vấn khảo sát, thiết kế và dự toán bản vẽ thi công

Thông báo mời thầu gói thầu số 01/2020/VDTC-TVTK: Tư vấn khảo sát, thiết kế và dự toán bản vẽ thi công

16/07/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 01/2020/VDTC-TVTK: Tư vấn khảo sát, thiết kế và...

Xem thêm >>