Thông báo mời thầu gói thầu số 41/2021/VDTC-CSKH: Thuê nhân sự chăm sóc, hỗ trợ khách hàng năm 2022

Thông báo mời thầu gói thầu số 41/2021/VDTC-CSKH: Thuê nhân sự chăm sóc, hỗ trợ khách hàng năm 2022

30/12/2021
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam – Tên gói thầu: 41/2021/VDTC-CSKH: Thuê nhân sự chăm sóc, hỗ trợ khách...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 47/2021/VDTC-ETAG: Mua sắm thẻ Etag

Thông báo mời thầu gói thầu số 47/2021/VDTC-ETAG: Mua sắm thẻ Etag

30/12/2021
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam – Tên gói thầu: 47/2021/VDTC-ETAG: Mua sắm thẻ Etag – Tên dự án: Thu...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 40/2020/VDTC-ETAG: Cung cấp thẻ E-tag – Supply of Etag for ETC

Thông báo mời thầu gói thầu số 40/2020/VDTC-ETAG: Cung cấp thẻ E-tag – Supply of Etag for ETC

07/01/2021
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 40/2020/VDTC-ETAG Cung cấp thẻ E-tag “Supply of Etag...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 08/2020/VDTC-TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Thông báo mời thầu gói thầu số 08/2020/VDTC-TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

16/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu số Tư vấn giám sát thi công xây...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 13/2020/VDTC-ETAG: Cung cấp thẻ E-tag

Thông báo mời thầu gói thầu số 13/2020/VDTC-ETAG: Cung cấp thẻ E-tag

15/10/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 13/2020/VDTC-ETAG Cung cấp thẻ E-tag - Tên dự...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 10/2020/VDTC-TĐK: Cung cấp tủ điều khiển cho hệ thống thu phí tự động không dừng

Thông báo mời thầu gói thầu số 10/2020/VDTC-TĐK: Cung cấp tủ điều khiển cho hệ thống thu phí tự động không dừng

16/10/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: Cung cấp tủ điều khiển cho hệ thống...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 09/2020/VDTC-KIEMTHU: Thuê xe ô tô chạy kiểm thử hệ thống thu phí tự động không dừng

Thông báo mời thầu gói thầu số 09/2020/VDTC-KIEMTHU: Thuê xe ô tô chạy kiểm thử hệ thống thu phí tự động không dừng

19/11/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu số 09/2020/VDTC-KIEMTHU: “Thuê xe ô tô chạy kiểm...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 07/2020/VDTC-PMFE: Cung cấp phần mềm và dịch vụ lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm phân hệ FE

Thông báo mời thầu gói thầu số 07/2020/VDTC-PMFE: Cung cấp phần mềm và dịch vụ lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm phân hệ FE

18/10/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 07/2020/VDTC-PMFE “Cung cấp phần mềm và dịch vụ...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng

Thông báo mời thầu gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: Cải tạo hạ tầng các trạm thu phí không dừng

30/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu số 06/2020/VDTC- CTNT: “Cải tạo hạ tầng các...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 05/2020/VDTC-TBFE: “Thi công giá long môn và cung cấp thiết bị phân hệ FE”

Thông báo mời thầu gói thầu số 05/2020/VDTC-TBFE: “Thi công giá long môn và cung cấp thiết bị phân hệ FE”

15/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: “Thi công giá long môn và cung cấp...

Xem thêm >>
Thông báo mời thầu gói thầu số 04/2020/VDTC-TBBE: Cung cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu cho dự án thu phí không dừng (Giai đoạn2)

Thông báo mời thầu gói thầu số 04/2020/VDTC-TBBE: Cung cấp hệ thống Công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu cho dự án thu phí không dừng (Giai đoạn2)

16/09/2020
Thông báo thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - Tên gói thầu: 04/2020/VDTC-TBBE: Cung cấp hệ thống Công nghệ thông...

Xem thêm >>