Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

12/12/2020

Đối với các thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email hoặc hình thức nhận thông báo, Khách hàng có thể sử dụng 1 trong...

Xem thêm >>
Kiểm tra số dư tài khoản ePass bằng cách nào?

Kiểm tra số dư tài khoản ePass bằng cách nào?

12/12/2020

Có 2 cách để kiểm tra số dư: + Miễn phí: Khách hàng đăng nhập ứng dụng ePass trên di động hoặc trên website của ePass để kiểm tra. +...

Xem thêm >>
Cách đăng ký và hủy tin nhắn sms ePass trên điện thoại IOS/Android

Cách đăng ký và hủy tin nhắn sms ePass trên điện thoại IOS/Android

21/04/2021

Đối với hệ điều hành android Đăng nhập vào hệ thống => Tài khoản => Cài đặt => Cài đặt nhận thông báo => Chọn nhận thông báo qua tin...

Xem thêm >>