Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

Hỏi đáp – Cách để thay đổi thông tin trên tài khoản giao thông?

12/12/2020

Đối với các thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email hoặc hình thức nhận thông báo, Khách hàng có thể sử dụng 1 trong...

Kiểm tra số dư tài khoản ePass bằng cách nào?

Kiểm tra số dư tài khoản ePass bằng cách nào?

12/12/2020

Có 2 cách để kiểm tra số dư: + Miễn phí: Khách hàng đăng nhập ứng dụng ePass trên di động hoặc trên website của ePass để kiểm tra. +...