Dán thẻ ePass lần đầu tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới liên kết với VDTC