Thông báo mời thầu gói thầu số 35/2022/VDTC-CSKH: Thuê dịch vụ Chăm sóc khách hàng năm 2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 35/2022/VDTC-CSKH: Thuê dịch vụ Chăm sóc khách hàng năm 2023

– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 10 giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2022 đến 10h giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Giá bán hồ sơ yêu cầu: 1.500.000 VNĐ (Một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)

– Thời gian nhận hồ sơ Đề xuất: từ 10 giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2022 đến 10h giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2022. (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT) sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 23 tháng 12 năm 2022., tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời các nhà cung cấp tham dự