Hướng dẫn nạp tiền ePass bằng BIDV Smart Banking 

Hướng dẫn nạp tiền ePass bằng BIDV Smart Banking 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng BIDV >> Chọn “Tìm kiếm tính năng”.

Bước 2: Nhập từ khóa “ePass” >> Chọn “Giao thông – Công ty CP Giao thông số Việt Nam”.

Bước 3: Chọn dịch vụ “Thu phí không dừng ePass” >> Nhập mã khách hàng là: Biển số xe hoặc Số tài khoản ePass >> Nhập “Số tiền” >> Chọn “Tiếp tục” >> Làm theo hướng dẫn