Hướng dẫn nạp tiền ePass bằng BIDV Smart Banking 

Hướng dẫn nạp tiền ePass bằng BIDV Smart Banking 

Bước 1: Chọn “Thanh toán” => Tìm kiếm theo từ khóa “ePass”=> Chọn dịch vụ: “Thu phí tự động không dừng ePass”.

hoặc Chọn “Thanh toán” => Chọn “Giao thông” => Nhà cung cấp dịch vụ: “Công ty CP Giao thông số Việt Nam” => Chọn dịch vụ: “Thu phí tự động không dừng ePass”.

Chọn thanh toán tìm kiếm từ khóa ePass

Chọn thanh toán tìm kiếm từ khóa ePass

Bước 2: Nhập “Mã khách hàng” là số tài khoản/hợp đồng hoặc biển số xe. Ví dụ:V001000933 hoặc 29G99999.

Bước 3: Nhập “Số tiền cần thanh toán”.

Chọn tiếp tục để thanh toán

Chọn tiếp tục để thanh toán

Bước 3: Hệ thống tự động hiển thị thông tin về tên khách hàng, thông tin thanh toán. Khách hàng kiểm tra lại các thông tin này => Trường hợp thông tin khớp đúng, Khách hàng nhập mã số OTP để xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán

Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán